FAQ

  • Praktische tips voor het beginnen van een indoor recreatie centrum (download pdf)
  • Normen en reglementeringen voor speelstructuren (download pdf)
Aan welke normen moeten de speelstructuren voldoen?

Een Europese norm voor speelstructuren is van kracht. Deze EN 1176 – 1177 (1-10) norm is toepasselijk op alle professionele speelstructuren. De norm onderscheidt diverse types van structuren. Daarenboven dienen de uitbaters van recreatiecentra een logboek bij te houden waarin alle speelstructuren geïnventariseerd staan en o.a alle wijzigingen en keuringen worden bijgehouden. Voor verdere info verwijzen wij naar de “Normen en reglementeringen voor speelstructuren

Onderhoud van speelstructuren

De Ameco speelstructuren worden ontworpen met minimale onderhoudskosten. De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van het bezoekersaantal en het type structuur. Vaak is een wekelijks onderhoud toereikend.

Rendabiliteit van een indoor speeltuin project

Ofschoon het onmogelijk is zonder de project eigen specificaties te kennen enige informatie te verstrekken kunnen toch een aantal richtlijnen u helpen bij het opstellen van een financieel plan. Wij verwijzen graag naar de praktische tips voor het opstarten van een indoor recreatie project

Kunnen wij een catalogus of brochure verkrijgen?

Aangezien wij geen standaard producten aanbieden, hebben wij ook geen algemene brochures.
Wij ontwerpen een project steeds op maat van de klant, zodat elk project uniek is en de mogelijkheden optimaal worden benut.

Indien u dus een mogelijk project samen met ons wil bekijken, is dit absoluut geen probleem en kunnen wij u vrijblijvend advies geven over de mogelijkheden. Gelieve hiervoor het contactformulier in te vullen of telefonisch contact op te nemen.

Hoe vraag ik een offerte aan?

Indien u voor uw potentieel project graag een indicatieprijs wil ontvangen, kan u ons steeds contacteren via het contactformulier of kan u ons steeds telefonisch bereiken. We zullen dan samen bekijken welk doel u wil bereiken en op welke manier wij dit kunnen invullen.

We tekenen steeds een ontwerp op maat, maar we kunnen u wel reeds richtprijzen meegeven aan de hand van ‘gelijkaardige’ reeds gerealiseerde ontwerpen.

Een greep uit onze klanten

 

Meer informatie?

Bel ons voor vragen over onze speelstructuren of overige vragen omtrent Ameco Playgrounds. +32 (0) 15 768768

Ameco Playgrounds
neemt u alle zorg uit handen

Ameco Playgrounds is een internationale fabrikant van speeltoestellen en indoor speeltuinen.
Onze nauwe betrokkenheid bij uw project levert maatwerk met optimaal speelplezier.
Wij verzekeren een optimale service, een correcte kwaliteit en veel flexibiliteit tijdens de productie en de installatie.

Heeft u interesse in onze diensten?

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid